MOTOR ÜFLEMESİ NEDİR ? NASIL ÇÖZÜLÜR ?

Motor üflemesi; kullanıma bağlı olarak motorda bulunan; pistonlar, segmanlar, silindirler ve yataklar zaman içerisinde yıpranır. Segmanların piston ile silindir arasındaki sızdırmazlığı sağlayan eleman olarak görev yapar. Patlama olması durumunda üstteki segman, patlama sonucu gerçekleşen basıncı absorbe eder. Alt segman ise piston aşağı doğru hareket ederken silindirdeki yağı sıyırır ve kartere inmesini sağlar.

Zaman içerisinde silindir ile segmanlar arasında boşluk artınca sıkıştırma zamanında basınç kaybı oluşur. Pistonların yukarı doğru hareketinde ise hava yakıt karışımını sıkıştırma yapar. Sıkışma anında aşınmış olan segmanlar motor içine hava kaçmasına ve yağ kapağından üflemeye yol açar. Bu durumda; hava yakıt karışımında azalma olur  ve motor gücü düşer.

Motor üflemesinin kontrolünde, motorun çalışma sıcaklığına gelmesi önemlidir. Soğuk motorda az da olsa üfleme olması olağan bir durumdur. Isınma sonucu ortaya çıkan genleşme sonucu temas ve aşınmayı engellemek için, motor elemanları arasında milimetrik boşluk bırakılmıştır.

Motor üflemesi sorunu fark edilip, sorun çözülmezse devamında segmalardaki aşınma artar ve, motorun yağ yakmaya başlar.

Sıkıştırılmış hava yakıt karışımı motorun içinde yol aldığı için, yağ çubuğu çıkartılması veya yağ  kapağının açılması ile yapılacak kontrolde motor üflemesi anlaşılabilir. Bu aşamadan sonra motorun rektifiye olması gerektiği kararının verilebilmesi için silindir kompresyon testi yapmak gerekir.

Araç bakımlarının geciktirilmemesi, yağ kaçağının geç anlaşılması veya uygun yağ kullanılmaması kompresyon kaçağı oluşmasına neden olur.

Motordaki aşınmanın artmasıyla birlikte, parçalar arasında yağ akışının azalması, kompresyon kaçaklarının artması ve yağın yanma odasına sızarak yanması sonucu motor performansı iyice düşer. Aşınmanın artmasıyla motor yağ yakma seviyesi de artacaktır.

Bu sorunun büyümemesi ve daha büyük sorunların ortaya çıkmaması adına aracı bir motor ustasına göstermekte yarar var.

News Reporter