Ehliyet Soru 1:

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Ehliyet Cevap 1: I, II ve III

Ehliyet Soru 2: Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Ehliyet Cevap 2: Motor ısınır, yanar.

Ehliyet Soru 3: Park edilmiş araçta hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Ehliyet Cevap 3: Park lambasının yakılmasına

Ehliyet Soru 4: Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

I- Sahibi değiştiğinde II- Sigorta süresi bittiğinde III- Tescil belgesi değiştirildiğinde IV- Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

Ehliyet Cevap 4: IV- Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

Ehliyet Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

A) Buji B) Vantilatör C) Sigorta D) Alternatör

Ehliyet Cevap 5: C) Sigorta

Ehliyet Soru 6: Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 6: Taşıt hareket halinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi

Ehliyet Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

A) Sürüş konforunu azaltmak B) Aracı yavaşlatmak ve durdurmak

C) Aracı istenilen istikamete yönlendirmek D) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek

Ehliyet Cevap 7: D) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek

Ehliyet Soru 8: Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

A) Motorun çekişten düşmesi B) Endüksiyon bobinin yanması

C) Jikle devresinin çalışmaması D) Marş motorunun çalışmaması

Ehliyet Cevap 8: A) Motorun çekişten düşmesi

Ehliyet Soru 9: “Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri” arasında en sık olarak görüleni hangisidir?

Ehliyet Cevap 9: Kalp krizi

Ehliyet Soru 10: Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A) Dirsek B) Omurga C) Kafatası D) El bileği

Ehliyet Cevap 10: C) Kafatası

Ehliyet Soru 11: • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 11: Rentek manevrası

Ehliyet Soru 12: Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Ehliyet Cevap 12: 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

Ehliyet Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

Ehliyet Cevap 13: D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

Ehliyet Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A) Bayılma B) Beyin kanaması C) Yüzün kızarması D) Aşırı dozda alkol alımı

Ehliyet Cevap 14: C) Yüzün kızarması

Ehliyet Soru 15: Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Ehliyet Cevap 15: 60 – 100

Ehliyet Soru 16: Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 16: Taşınan yolcu sayısı

Ehliyet Soru 17: Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 17: Taşınan yolcu sayısı

Ehliyet Soru 18: Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Ehliyet Cevap 18: İlk yardımcı

Ehliyet Soru 19: Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

Ehliyet Cevap 19: Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması

Ehliyet Soru 20: Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

Ehliyet Cevap 20: Vücudun bir bölümünde felç

Ehliyet Soru 21: Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 21: Şok

Ehliyet Soru 22: “Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan ‘aracı’ güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim”

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ehliyet Cevap 22: Sorumluluk sahibidir

Ehliyet Soru 23: – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Ehliyet Cevap 23: Trafik adabı

Ehliyet Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Hız kurallarına uyulması B) Yayalara su sıçratılması C) Diğer sürücülerin korkutulması D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

Ehliyet Cevap 24: Hız kurallarına uyulması

Ehliyet Soru 25: “Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır.”

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

Ehliyet Cevap 25: Gülümseyerek karşılık vermesi

Ehliyet Soru 26: Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Ehliyet Cevap 26: 150 – 30

Ehliyet Soru 27: Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

Ehliyet Cevap 27: Mesleki yeterlilik belgesi

Ehliyet Soru 28: Kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Cevap 28: Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Ehliyet Soru 29: Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 29: Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.

Ehliyet Soru 30: Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Ehliyet Cevap 30: 5 yıl

Ehliyet Soru 31: Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Hız limitlerini aşmak B) Alkollü araç kullanmak

C) Trafik levhalarını önemsemek D) Yorgun ve dalgın olmak

Ehliyet Cevap 31: C) Trafik levhalarını önemsemek

Ehliyet Soru 32: 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Ehliyet Cevap 32: 35 m

Ehliyet Soru 33: B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Ehliyet Cevap 33: Lastik tekerlekli traktör

Ehliyet Soru 34: Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Ehliyet Cevap 34: İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

Ehliyet Soru 35: Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Ehliyet Cevap 35: Uygun mesafede mutlaka durması

Ehliyet Soru 36: Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) İtfaiye aracı B) Motosiklet C) Tarım traktörü D) Toplu taşıma aracı

Ehliyet Cevap 36: A) İtfaiye aracı

Ehliyet Soru 37: Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Ehliyet Cevap 37: 9

Ehliyet Soru 38: Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.

Ehliyet Cevap 38: C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.

Ehliyet Soru 39:

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hallerdendir?

Ehliyet Cevap 39: I, II, III ve IV.

Ehliyet Soru 40: Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Ehliyet Cevap 40: İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Ehliyet Soru 41: Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak – – – – değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

Ehliyet Cevap 41: bilinç durumu

Ehliyet Soru 42:

I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Ehliyet Cevap 42: I, II ve III.

Ehliyet Soru 43:

• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Cevap 43: Baş geri-çene yukarı pozisyonu

Ehliyet Soru 44: Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

Ehliyet Cevap 44: 10 saniye

Ehliyet Soru 45: Hangi durumda kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Ehliyet Cevap 45: Tam tıkanma yaşadığında

Ehliyet Soru 46: Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A)Kanamanın sızıntı şeklinde olması B)Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması C)Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması D)Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

Ehliyet Cevap 46: Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

Ehliyet Soru 47: Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A)Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek B)Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak C)Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak D)Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak

Ehliyet Cevap 47: A)Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek

Ehliyet Soru 48: Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevli kurum hangisidir?

Ehliyet Cevap 48: Karayolları Genel Müdürlüğü

Ehliyet Soru 49: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehliyet Cevap 49: Durak

Ehliyet Soru 50: Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Ehliyet Cevap 50: 100

News Reporter